TR / EN

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Akım Metal, talaşlı imalat konusunda uzmanlaşmayı başarmış bir işletmedir.

Amacımız; çevresel etkilerimizi en aza indirebilmek için gereken önlemleri almak ve çevreye zarar vermeden üretim yapmaktır. Bu bilinçle hareket eden Akım Metal “Doğal Çevrenin Korunması” amacıyla aşağıdakileri taahhüt etmektedir:

İşletmemizde üretimden kaynaklı çevreye (hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, kaynakların azalması, insan sağlığına ve güvenliğine etki) zararlı etkileri minimize etmek, atıkların bertarafını ve/veya yeniden kullanımını sağlamak,

Enerji kaynakları (elektrik, doğalgaz, su, LPG, akaryakıt) kullanımını azaltıcı tedbirler almak ve her yıl hedefler koyarak gelişme sağlamak,

Çevre ile ilgili olan tüm kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uymak, gereklerini yapmak ve sürekliliğini sağlamak,

Çevre konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak, 

Ulusal ve yerel resmi kuruluşlar, diğer sanayi kuruluşları ve tedarikçiler ile işbirliği sağlayarak, çevre standartlarımızı  yükseltmek,

Çevre Politikamızın  herkese açık olması,

Tüm çalışanlarımız bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışırlar,

Çalışanlar kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli faaliyetleri gerçekleştirmekle sorumludurlar.