TR / EN

İNSAN ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞI

Bizlerle çalışan arkadaşlarımız, geleceklerini beklentilerine göre şekillendirirken, yürütmekte oldukları görevlerinde başarılarını ve verimlerini artırıcı fırsatları yaratmak temel yaklaşımımızdır.

Şirketimiz; insan odaklı yönetim anlayışı içerisinde, çalışanlarımıza kurum içi ve dışından verdiğimiz eğitimlerle birlikte, onların kendilerini geliştirme düzeyleri,kişilik özellikleri ve üst düzeylere gelme azimleri dikkate alınarak kariyer planlarına yön vermektedir. İhtiyaçların karşılanmasında öncelik Şirket içi insan kaynağından yararlanmaktır.

Tarafsız ve fırsat eşitliği anlayışıyla kariyer yönetimi yaparak, bir yandan kişilerin performans ve motivasyonlarını en üst düzeyde tutmak ve diğer yandan şirketin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak temel hedefimizdir.

Çalışan profilimiz; değişim ve gelişime açık, işini seven, ekip çalışmasına takım ruhuna inanan, etik değerlere sahip, müşteri odaklı, sosyal sorumluluk duyarlılığı yüksek insan kaynağıdır.

İNSAN KAYNAKLARI FELSEFEMİZ

Şirketimiz hedeflerine ulaşabilmek ve başarılı olabilmek için en önemli kaynağı insan olarak görmektedir. Bu nedenle, genç ve gelecekte başarı potansiyeli yüksek çalışan ve yönetici adaylarını yetiştirerek, insan kaynaklarını güçlü tutmayı hedeflemektedir.

Temel politikamız; dürüstlük ve açıklık olup, devletin, müşterilerin ve diğer ticari kuruluşların uzun süreli güven ve memnuniyetini sağlamaya yöneliktir.

SEÇME VE YERLEŞTİRME SÜRECİ

Seçme ve Yerleştirme Sürecimizin amacı; A Grup Kurum kültürüne uyumlu, organizasyonumuzdaki açık pozisyonların gerektirdiği nitelik ve yetkinliklere sahip, yenilik ve gelişime açık insan kaynağını bünyemize kazandırmaktır. Bu doğrultuda, doğru kişileri, doğru işe yerleştirmek  en büyük hedefimizdir.

Seçme ve yerleştirme sürecinde A Grup web sitesi ve kariyer portalları üzerinden gelen başvurulardan uygun bulunan adayların, yetkinlik ve teknik bazda işe uygunluğu, insan kaynakları ve ilgili bölüm tarafından değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde, uygun bulunan adaylara iş teklifi yapılır.

EĞİTİM-GELİŞİM SİSTEMİ

A Grup ailesine katılan her çalışanlarımız ilk olarak yönetsel ve teknik oryantasyon eğitimine dahil olmakta, şirketimize ve görevine uyumu sağlanmaktadır.

Görev aldıkları pozisyonun gereklerine uygun mesleki bilgi, yetkinlik ve yenilikçi bakış açılarının gelişmesi için, mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçları belirlenerek, plan dahilinde desteklenmektedir.

Şirket içinde ve dışında sürekli sağladığımız kişisel ve mesleki gelişime yönelik eğitim, kurs, kongre, seminer, fuar ziyaretleri vb. olanaklar ile çalışanlarımızın kariyer gelişimleri desteklenir.