TR / EN

KALİTE ANLAYIŞIMIZ

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine duyarlı olan AKIM METAL, “toplam kalite anlayışı“nı bir yaşam felsefesi olarak benimsemiştir.

AKIM METAL Kalite Yönetim Sistemini, proses yaklaşımına ve ISO / TS 16949 ile ISO 14001 gereklerine göre kurmuş olup sürekli iyileştirme döngüsü içerisinde devamlı olarak geliştirmektedir.

Firmamızda, kabul edilebilir hata oranlarından bahsetmenin yanlış olduğu düşüncesiyle, “sıfır hata“ya ulaşmak için makine ve proses yetenekleri sürekli izlenerek, yeterliliklerin yükseltilmesi için her yıl iyileştirme ve projeler yapılmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • Müşterilerimize Kalite + Maliyet + Teslimat konusunda istediklerini planlı bir üretimle zamanında uygun ölçülerde vermek,
 • İç ve dış rekabet koşullarını gözeterek, maliyetlerin en düşük seviyelerde tutulmalarını sağlamak,
 • Müşterilerimize ürünlerinin üretimi hakkında bilgi vermek,
 • Tedarikçilerimizin kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
 • Takım ruhunu ön planda tutmak için bireyin sorumluluğunun sadece kendi işiyle sınırlı olmadığı, herkesin sapmalara ve olumsuzluklara müdahele ettiği ekip çalışmasını yaymak,
 • Kalite Yönetim Sistemindeki süreç parametre hedeflerine ulaşmak ve geliştirmek için gerekli iyileştirme çalışmalarını yapmak,
 • Bu hedeflerimize ulaşırken; insan ve çevre sağlığı ile ilgili alınması zorunlu her önlemi almak kalite politikamızın genel kapsamı içinde yer alır.

İSG POLİTİKAMIZ

 • AKIM METAL tüm çalışmalarında, çalışanların sağlık ve güvenliğini her şeyin üstünde tutar.
 • Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmalarını sağlamak bir yönetim sorumluluğudur.
 • Sağlık ve Güvenlik Politikamızın hedefi üretimimizi “0” kaza ve minimum hastalık ile gerçekleştirmektir.
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda uygun bir ortam hazırlamak ve bunun devamlılığını sağlamak temel felsefemizdir.
 • Firmamızın Sağlık ve Güvenlik politikalarının başarılı olabilmesi; çalışan herkesin, bütün çalışmalarda sağlık ve güvenliği ön planda tutması, kurallara uyarak çalışma sorumluluğu göstermesi ile gerçekleşecektir.
 • Bu konuda tedarikçilerimize yardımcı olmak ve Ana Sanayilerimizle işbirliği yapmak politikamızın vazgeçilmez bir gereğidir.